Produktväljaren

BiG X 480-630

Modellbeskrivning

Krone erbjuder ett komplett sortiment av exakthackar från ca 480 hk upp till nästan 1100 hk. Den största modellen är för övrigt världens största. Att Krone-hackarna nu intar en ledande position på världsmarknaden har många förklaringar men den extra ordinära kvaliteten är nog den viktigaste. 

Redan vid inmatningen skapas förutsättningarna för den jämna snittlängden och höga kapaciteten, detta oavsett vilken gröda som skördas, här erbjuder Kone de unika majsborden - EasyCollect, EasyFlow-pickuperna eller direktskärborden X-Disc, som alla givetvis tillverkas av Krone själv. Med 6 inmatningsvalsar förkomprimeras materialet bättre och snittlängden blir därför exaktare.

Med de nya MaxFlow-knivtrummorna har kapaciteten förbättrats ytterligare. En ny funktion som gör att kunden kan spara mycket bränsle är StreamControl , föraren kan från förarplatsen styra tilloppet till kastfläkten så att denna inte förbrukar mer kraft än vad situationen kräver.

  • Krone VariStream, fjäderbelastat tråg under knivtrumma och fjäderbelastad kastfläkt plåt, gör att materialflödet blir jämnare och effektbehovet minskar, även då strängarna eller beståndet är ojämnt.
  • PowerSplit effektstyrning (BiG X 580, BiG X 700) innebär att man med en knapptryckning ställer om så att motorn arbetar med lägre effekt, t ex vid grässkörd, tester visar att man på så sätt sparar ca 10% bränsle. 
  • I Sverige kommer modellerna BiG X 480, BiG X 580, BiG X 600 och BiG X 700 att marknadsföras.
  • Nya BiG X 880 har en funktion som kan lyfta hytten. Med en enkel knapptryckning kan föraren höja hela hytten med 70 cm via en hydraulisk saxlyft. Detta ger föraren perfekt sikt över grödan och följeekipaget som kör bredvid efter. Modellen kommer att finnas tillgänglig för den svenska marknaden hösten 2018.

» För mer information se broschyr 480/580
» Krones hemsida:  Big X 480/580

Tekniska egenskaper

BiG X 480

Kontinuerlig motoreffekt kW/hp: 360/490*
Max. kont. hackeffentk i X-Power-läge kW/hk: 338/460
Max. kont. hackeffentk i Eco-Power-läge kW/hk: -
Cylindervolym: 12,8
Antal knivar, knivtrumma: 20, 28, 36, 40

BiG X 530

Kontinuerlig motoreffekt kW/hp: 430/585**
Max. kont. hackeffentk i X-Power-läge kW/hk: 408/555
Max. kont. hackeffentk i Eco-Power-läge kW/hk: 338/460
Cylindervolym: 15,6
Antal knivar, knivtrumma: 20, 28, 36, 40

BiG X 580

Kontinuerlig motoreffekt kW/hp: 430/585**
Max. kont. hackeffentk i X-Power-läge kW/hk: 408/555
Max. kont. hackeffentk i Eco-Power-läge kW/hk: 338/460
Cylindervolym: 15,6
Antal knivar, knivtrumma: 20, 28, 36, 40

BiG X 630

Kontinuerlig motoreffekt kW/hp: 460/626**
Max. kont. hackeffentk i X-Power-läge kW/hk: 438/596
Max. kont. hackeffentk i Eco-Power-läge kW/hk: 338/460
Cylindervolym: 15,6
Antal knivar, knivtrumma: 20, 28, 36, 40

*Certifierad effekt enligt ECR R120 i kW/hk 390/530
**Certifierad effekt enligt ECR R120 i kW/hk 460/626

Övriga modeller

Följ oss på