S&H Finans

S&H Finans - en del av din maskininvestering

S&H Finans™ är ett verktyg för finansiering av nya Söderberg & Haak-produkter. Genom kostnadseffektiv administration kan vi erbjuda dig unika och mycket förmånliga villkor.

Lånets löptid

Max 7 år

Räntan

Räntan, som är rörlig under hela lånets löptid, revideras den första varje månad (eller föregående bankdag om den första är en helgdag).

Från och med 2016-04-01 inför Danske Bank ett s.k räntegolv. Det innebär att referensräntan (stibor 30) som räntan är kopplad till, aldrig kan vara negativ. Den aktuella stiborräntan som läggs in i ansökningskalkylen skall vara 0,00% ända fram till dess att stiborräntan är positiv igen. För att göra övergången lite mjukare kommer justeringen att göras i två steg. 2016-04-01 till 2016-12-31 sätts stiborräntan till – 0,20%. De första tre åren av lånets löptid är räntan kopplad till stiborräntan – 0,20% + 1 procentenheter. Därefter gäller – 0,20% + 1,85 procentenheter. Från och med 2017-01-01 höjs stiborräntan till 0,00% med oförändrat procentenhetstillägg.

Aktuella räntenivåer (2016-07-01-2016-12-30)

År 1-3: 0,8 %
År 4-7: 1,65 %

Gör en egen ränteberäkning
Nu kan du göra din egen ränteberäkning med amorteringsplan direkt här på nätet!
Klicka här!

S&H Leasing

Nu kan du även hyra (leasa) din maskin på samma förmånliga villkor som avbetalning. Du betalar en första förhöjd hyra på 20 % till din återförsäljare vid leverans. Hyresperioden är 3-5 år med månads- alternativt kvartalsbetalningar. Restvärdet efter hyresperiodens slut är alltid 25 %.
Gör din egen beräkning här!