Nyheter

6 november 2017

Det nya traktordirektivet


Den 1 januari 2018 träder det nya Traktordirektivet i full kraft med nya regler för traktorer och frågorna är många. Vi rätar här ut en del frågetecken som gäller det nya regelverket.

Traktor ”A” och Traktor ”B”
Från och med 2018 kommer alla nya traktorer att delas upp i två klasser, en A- och B-klass. Traktorklass A är en traktor med konstruktiv hastighet som gör att den inte kan köras över 40 km/h i timmen. En traktor av klass B får vara konstruerad för över 40 km/h och i Sverige får den köras i max 50 km/h.

Det nya regelverket gjorde det tillåtet att registrera traktorer från 1/1 2016 i två olika klasser, ”A” eller ”B”, under förutsättning att de var byggda och homologiserade enligt det nya traktordirektivet 167/2016. Så rent teoretiskt fick man börja köra med ”A”- och ”B”-klasstraktorer redan för två år sedan.

Regelverket var dock så skrivet att det var omöjligt för tillverkaren att bygga efter de anvisningar som fanns då. Först ett år senare hade man tilläggsdirektiv som gjorde det möjligt för tillverkare att börja bygga traktorer så att de uppfyller direktivet. Direktivet är tvingande för medlemsländerna, så från och med 1 januari 2018 krävs att alla nya traktorer som registreras måste uppfylla kraven för traktor A eller traktor B. Det finns dock undantagsregler för slutserieförsäljning men det gäller endast ett mindre antal som säljaren då får söka dispens för.

B-traktorer har hårdare krav på sig vad gäller utrustningen. Det måste finnas skärmar som täcker lite mer av hjulen, fjädring på framaxel, med eventuell släpvagnsbroms måste denna kunna doseras via t ex lastavkänning, mer avancerad styrning för bättre vägkänsla, allt för att traktorn ska kunna framföras på ett säkert sätt. Det är inte möjligt/tillåtet att i efterhand typa om/bygga om en äldre traktor eller traktor ”A” till att bli en traktor ”B”.


B-körkort krävs
För att köra en B-traktor så krävs B-körkort vilket kanske kan bli en liten begränsning för familjelantbruket. Utan körkort får man inte heller köra ute på fält, området måste i så fall vara ordentligt inhägnat. För att få in den yngre generationen kan man behöva en äldre traktor eller traktor A för ”övningskörning”. För traktor ”A” krävs som tidigare minst traktorkort.

Obligatorisk besiktning
2018 införs besiktningskrav på traktorer i klass B. Kravet är att senast 48 månader efter att traktorn släppts ut på den svenska marknaden ska den ha besiktigats. Därefter gäller besiktning vartannat år. I dagsläget vet vi inte om traktorn ska besiktigas på vanliga besiktningsstationer eller om det kommer att hanteras som det görs idag med entreprenadmaskiner. Troligast blir att man ringer till någon av de auktoriserade besiktningsorganisationerna så kommer de ut på plats och besiktigar.

Vagnar och efterredskap behöver inte i nuläget besiktigas eller registreras

Efterredskap och vagnar
Beträffande släpvagnsbromsar på vagnar och redskap så har vi här i Sverige vanligen ett s k 1-lednings hydrauliskt släpvagnsbromssystem. Men nya traktorer som homologiseras efter det nya direktivet måste, om de ska byggas med släpvagnsbroms, vara försedda med 2-ledningsystem, oavsett om det är en traktor av typ ”A” eller ”B”.

I Sverige är det inga nya krav på efterredskap och släpvagnar, varken för traktor ”A” eller ”B”, utan de tidigare kraven i föreskriften VVFS 2003:20 gäller fortfarande.

I det nya direktivet finns dock anvisningar som avser släpvagnar i klass ”A” och ”B”. Om de har släpvagnsbroms måste denna ovillkorligen vara av typ 2-ledningssystem vare sig det gäller släpvagn A eller B. Det är dock inget tvingande direktiv vad beträffar efterredskap eller släpvagnar för medlemsländerna (ännu i alla fall), men om någon t ex köper en släpvagn som är typad som A eller B, så får den bara kopplas till en traktor av motsvarande klass. För att göra det lättare för brukaren kan det leda till att leverantören tillverkar vagnar som inte är klassade vare sig A eller B.

Så, för att sammanfatta. Om du har en vagn idag och kopplar den till en B-traktor så är det ok med det bromssystem man har idag. För bogserade redskap (såmaskin, växtskyddsspruta, plog) gäller samma hastighet som traktorn är godkänd för.

LGF-skylt
Regelverket går inte riktigt ihop när det kommer till LGF-skylt på traktor och efterföljande vagn/efterredskap. Traktor ”B” får inte ha LGF-skylt (men på ”sikt” ska den vara försedd med 50 km/h-skylt). Däremot ska det finnas en LGF-skylt på redskapet, oavsett om traktorn gör 40 eller 50. Traktorn i klass B behöver dock ingen LG-skylt. Om det är en traktor ”A” med tillkopplat redskap och LGF-skylten inte skyms av redskapet, behöver redskapet inte ha egen LGF-skylt.

{{ art.PublishedShortDateString }}

{{art.Header}}

Prenumerera på vårt nyhetsmail

Namn
E-postadress
Vår policy för e-postadresser